Mijn expertise ligt vooral bij de implementatie van genomen besluiten. Hoe geef je de nieuwe richting of strategie van de organisatie handen en voeten? Hoe zorg je ervoor dat managers en medewerkers werkelijk hierin meegaan? Hoe zorg je ervoor dat het een onomkeerbaar proces wordt?

Met aanstekelijk enthousiasme bedenk ik grensverleggende oplossingen en antwoorden. Daardoor worden managers en medewerkers uitgedaagd om de ‘veranderstap’ te zetten.

Mijn aanpak kenmerkt zich door pragmatisch te zijn en respectvol te handelen. Ik ben zorgvuldig, nuchter en realistisch.

Ik ben mij zeer bewust van het feit dat onze samenleving voortdurend in beweging is. Dat betekent dat organisaties steeds mee moeten veranderen. Iedere transitie is een spannende zoektocht naar de daarbij passende en soms nog onbekende nieuwe organisatievorm. Daarbij horen doelen, verwachtingen, resultaten, capaciteiten en gewenst gedrag. Wendbaarheid en flexibiliteit wordt vaak van de medewerkers en managers gevraagd maar vasthoudendheid is ook belangrijk. Vasthoudend als het gaat om het doel van de transformatie anders kom je als organisatie niet op de juiste koers terecht. Oh ja, vasthoudend zijn is iets anders dan stagnatie.

 

 

 

Het transformatiekopje dat is gemaakt ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan mijn bedrijf in 2011.

Het kopje is ontwikkeld door Loes ten Anscher, kunstenaar uit Deventer.