Strategische personeelsontwikkeling

Met een scherp oog voor de belangen van de organisatie heb ik de afgelopen jaren tal van organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van medewerkers.  Verschillende instrumenten heb ik bedacht om de kwaliteit van medewerkers optimaal te houden of te verbeteren. Het zichtbaar maken en het erkennen van de toegevoegde waarde van medewerkers is de basis van mijn aanpak. Medewerkers voelen zich daardoor gezien en gewaardeerd.

Medewerkers en management moeten in zichzelf blijven investeren om zo op de juiste werkplek te blijven of te komen.

Om de veranderingen vanuit de maatschappij, politiek en markt voor te zijn moeten medewerkers wendbaar en flexibel zijn.

Dus investeren in jezelf door te blijven leren. En organisaties die dat continue vertellen en stimuleren. Dan hebben organisaties kwalitatief en gemotiveerd personeel dat dagelijks de gevraagde prestaties kan leveren.

Dit is waar ik organisaties over adviseer.