Over Mieke

Altijd serieus en met een groot enthousiasme werkt Mieke Steenbergen aan tal van organisatievraagstukken. Sinds 2001 vanuit haar eigen bureau, Mieke Steenbergen Organisatie Advies. Gezien vanuit verschillende posities analyseert zij de problematiek, bedenkt zij nieuwe instrumenten en aanpakken en geeft zij betekenis aan onduidelijke situaties en vage en irrationele gevoelens. Dit alles met een zeer autonome blik. Voor ieder probleem zijn meerdere oplossingen mogelijk; Mieke ondersteunt de organisatie en/of het individu bij de juiste keuze.

Mieke heeft ervaring vanuit verschillende rollen; belangbehartiger, (interim) manager, adviseur, klankbord en coach. Ze kent daardoor als geen ander het klappen van de zweep. Deze ervaring gecombineerd met gedegen opleidingen op het gebied van verandermanagement (SIOO), (Nyenrode), coaching (RINO Noord-Holland) en systemen in organisaties (SIOO), zorgen ervoor dat haar adviezen daadwerkelijk houtsnijden.

Ruime expertise op het gebied van personeelsontwikkeling, verandermanagement, (management) coaching en verbeteren teamsamenwerking. Kennis van zowel operationeel aangestuurde bedrijven als organisaties met professionals.

Wanneer je Mieke de hand schudt, zie je een vriendelijke vrouw, serieus en met een zeker gevoel van understatement. Mieke is zeer integer en toont veel respect voor waar de ander staat. Met zeer subtiele duwtjes in de rug weet ze richting te geven aan ontwikkeling van mens en organisatie. Zij is iemand die de organisatie heel snel doorgrondt. Zie voor ervaring, opdrachten en scholing het uitgebreide profiel op LinkedIn.