Bontje Pool Resultaatgerichte Verbinder

Met een grote glimlach op haar gezicht en met positieve energie weet Bontje vastgelopen processen open te breken. Dan ontstaat er ruimte en lucht waardoor andere en vernieuwende mogelijkheden zichtbaar worden. Ze is op alle niveaus een volwaardige gesprekspartner. Bontje geeft vertrouwen, inspireert, confronteert en neemt besluiten. Ze heeft overzicht, voldoende afstand en toont tegelijkertijd betrokkenheid, met Bontje in je organisatie kun je niet verliezen.

Verandermanager. Organisatieadviseur. Teamcoach.

Tel: +31(0)6 23 07 82 40
E-mail: bontje.pool@miekesteenbergen.nl

 

Mieke Steenbergen Kwaliteitsgerichte Oplosser

Met een zeer autonome blik en een scherp oog voor de belangen van mens en organisatie gaat Mieke enthousiast, respectvol én grensverleggend aan de slag met oplossingen. Ze is gesprekspartner voor alle niveaus in de organisatie. Ze werkt met raden van bestuur, management en toezichthouders maar ook individuele medewerkers en teams zijn aan haar toevertrouwd.

Het gehele proces overzien en belemmeringen ontdekken en wegnemen is een kunst die Mieke beheerst. Vooral het omgaan met tegenslag als dingen net anders lopen dan gedacht en hoe dat aan te pakken. Dat toevoegen waardoor het proces weer vlot verloopt.

Organisatieadviseur. Expert in coaching. Begeleider zelfevaluatie Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. 

Tel: +31(0)6 11 32 54 31
E-mail: mieke.steenbergen@miekesteenbergen.nl

 

Pia van Vulpen Krachtige Voltooier                  

Professioneel tot in haar tenen en altijd klaar om te starten met een nieuwe opdracht. Pia toont passie en betrokkenheid bij organisaties alsof ze er al jaren werkt. Indringend, stevige discussies niet uit de weg gaand, direct en met humor. Volhardend en zorgvuldig voltooit ze haar opdrachten, haar klanten tevreden achterlatend. Ze werkt graag aan het verbeteren van procedures en processen van HR zoals opleidingen, MD, functiewaardering en verzuimbeleid.

Interim manager. Programmamanager. Expert op het gebied van leiderschaps- en personeelsontwikkeling.

Tel: +31(0)6 21 84 46 68
E-mail: pia.vanvulpen@miekesteenbergen.nl

Onze werkplek aan de Gardenierslaan 3 te Apeldoorn

Vakvrouwen pur sang

We zijn het instrumentele voorbij; kijken en luisteren, ook naar wat er niet gezegd wordt. We brengen belemmeringen in processen boven water en hebben bewezen die vlot te kunnen trekken. Zo nodig ontwerpen we nieuwe processen, brengen we gereedschap in, of coachen en trainen we management en medewerkers. We zijn praktisch, vullen elkaar aan in expertise en houden elkaar scherp.