Organisatieadvies

“Waar staan we nu? Hoe nu verder? Denk eens met me mee. Wat vindt jij er nou van?”

Vragen van managers, bestuurders en of leden van een Raad van Toezicht. Samen nagaan wat het krachtenveld is. Onderzoeken wat de omgeving eigenlijk verlangt van de organisatie. Nagaan of jij je rol en functie nog op de juiste wijze uitvoert.

Ogenschijnlijk eenvoudige vragen. Maar in een wereld die steeds sneller verandert zijn het vragen die er toe doen.

Ik durf lastige antwoorden te geven. Ik durf nog lastigere vragen te stellen. Vragen die tot nadenken stemmen.

Samen vervolgens zoeken naar de passende volgende stap of stappen is mijn werk als organisatieadviseur.

De afgelopen jaren werk ik vooral in organisaties in het voortgezet onderwijs, organisaties in het maatschappelijk veld en af en toe in het bedrijfsleven. Juist de variatie in werkvelden hebben mijn kennis en kunde groter gemaakt. Dat maakt mij tot een goed klankbord voor management, Raden van Bestuur en Toezichthouders.