Intelligent omgaan met de werkelijkheid in organisaties

Als expert op het gebied van organisatie- én mensontwikkeling bouwen we aan het heden en de toekomst van uw organisatie waarin mensen met plezier werken. Zoals onze naam al zegt, wij ontrafelen uw vraagstukken, (ont)plooien processen en mensen, strijken de plooien glad waar nodig en zorgen voor een maatpak.

Interim manager. Procesbegeleider. Verandermanager. Conflictoplosser. Teambegeleider. Coach. Organisatieadviseur. Ontwikkelaar. Loopbaanadviseur. Talentmanager.

book-line

WIJS

Actief en vooruitstrevend, met brede kennis en ruime ervaring binnen HR én organisatieadvies, lossen wij samen met u uw vraagstukken  op. Timing, passende interventies en praktische uitvoerbaarheid zijn voor ons leidend, evenals doen wat nodig is en het goede behouden. Zorgvuldig, met oog voor medewerkers en organisatie.

handen-line

VERSTERKEND

We slaan bruggen tussen verschillende belevingswerelden. We kijken altijd vanuit verschillende invalshoeken naar de vraagstukken die u bezighouden. Inzicht in de positie en problematiek van zowel organisatie, team, management als medewerker vertalen we naar werkbare oplossingen.

lamp-line

EIGEN

We denken in oplossingen, ieder werkend vanuit een persoonlijke krachtige visie. Samen vormen we een compleet team die de standaard voorbij gaat. We brengen u doorslaggevende adviezen en voeren deze uit. We zijn oprecht en eigen in denken en doen.

EXPERTISE

Aangaan van niet alledaagse of ogenschijnlijk onoplosbare vraagstukken. Samen met u aan het werk. Dat is ons vak.

Wakker schudden en verhelderen

Het is onze kwaliteit inzicht te brengen en helder te maken wat er aan de hand is. Door systemisch te kijken, patronen te herkennen en betekenis te geven. Soms is een vraagstuk oplosbaar met een kleine ingreep en praktische aanpassing. De ervaring leert echter dat het meestal een meervoudige aanpak vereist omdat vraagstukken niet op zichzelf staan. Ze grijpen in op de hele organisatie, teams en het individu. Het wakker schudden en verhelderen is de basis van een blijvende oplossing.

Leiderschapsontwikkeling

Ervaren en weten wat van belang is, omgaan met invloed en verantwoording durven nemen. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies om leiderschap met blijvende impact gestalte te geven. Dat doen we in reflectiegesprekken, door mee te werken in de organisatie, het uitvoeren van een opdracht of door procesbegeleiding.

Talentontwikkeling

Anders kijken en openstaan voor mensen in je organisatie. Talent heeft vele verschijningsvormen. Dat zien en erkennen is de katalysator voor innovatie, wendbaarheid, slagkracht en plezier in het werk. Door talent en de daaronder liggende competenties zichtbaar te maken, te ontwikkelen en optimaal in te zetten komt de organisatie in een blijvende beweging.

Teamontwikkeling

In een organisatie werk je nooit alleen. Al is de zelfstandigheid groot, samenwerken in verschillende vormen is een vereiste om een goede bijdrage te leveren. Werken in teams is in de huidige tijd belangrijk en ook een kunst! Het helder maken van kracht, talent en valkuilen van het team is een belangrijke voorwaarde om succesvol samen te werken. Net als het leren luisteren naar elkaar,  elkaar vertrouwen en confronteren op gedrag en inhoud. Wij verstaan de kunst om teams daarin te ontwikkelen door gebruik te maken van de competenties die er zijn en het aanbrengen van bypasses waar nodig.

Individueel leren

De samenleving verandert steeds sneller. Dat vraagt veel van iedereen. Iedere functie en of rol verandert continue. Blijven leren, blijven ervaren, is dan ook het motto. Wij trainen en coachen individuen om bij te blijven in hun werk. Ook om na ziekte weer volledig mee te kunnen doen. Reïntegratie na ziekte is pittig, aan te kunnen sluiten bij de vaak veranderde organisatie en omgaan met de regels bij ziekte is niet makkelijk. Het verlies van werk is eveneens een moeilijk moment in iemands werkzame leven. Met ons op maat gemaakte outplacementtraject is de kans op een nieuwe baan groot.

 

 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Mail ons

 info@miekesteenbergen.nl