STRATEGISCHE
PERSONEELSONTWIKKELING

40jaar ervaring

VERANDER-
MANAGEMENT

Grensverleggend

COACHING &
LEERTRAJECTEN

Ontwikkelingen

Subtiel, Respectvol en Grensverleggend

Visie

Altijd serieus en met een groot enthousiasme werkt Mieke Steenbergen aan tal van organisatievraagstukken. Sinds 2001 vanuit haar eigen bureau, Mieke Steenbergen Organisatie Advies. Gezien vanuit verschillende posities analyseert zij de problematiek, bedenkt zij nieuwe instrumenten en aanpakken en geeft zij betekenis aan onduidelijke situaties en vage en irrationele gevoelens. Dit alles met een zeer autonome blik.

Oplossingsgericht

Voor ieder probleem zijn meerdere oplossingen mogelijk; Mieke ondersteunt de organisatie en/of het individu bij de juiste keuze.

Mieke heeft ervaring vanuit verschillende rollen;

belangbehartiger

(interim) manager

adviseur

klankbord

coach

Ervaring & opleiding

Ze kent daardoor als geen ander het klappen van de zweep. Deze ervaring gecombineerd met gedegen opleidingen op het gebied van verandermanagement (SIOO), (Nyenrode), coaching (RINO Noord-Holland) en systemen in organisaties (SIOO), zorgen ervoor dat haar adviezen daadwerkelijk houtsnijden.

Over Mieke


Ruime expertise op het gebied van personeelsontwikkeling, veranderingsmanagement, (management) coaching en verbeteren teamsamenwerking. Kennis van zowel operationeel aangestuurde bedrijven als organisaties met professionals. Wanneer je Mieke de hand schudt, zie je een vriendelijke vrouw, serieus en met een zeker gevoel van understatement. Mieke is zeer integer en toont veel respect voor waar de ander staat. Met zeer subtiele duwtjes in de rug weet ze richting te geven aan ontwikkeling van mens en organisatie. Zij is iemand die de organisatie heel snel doorgrondt. Zie voor ervaring, opdrachten en scholing het uitgebreide profiel LinkedIn Mieke Steenbergen

    LinkedIn Mieke Steenbergen 

Strategische persooneelsontwikkeling


Kwaliteit

Al veertig jaar werkt Mieke in organisaties die moeten veranderen en/of reorganiseren. De rode draad daarin is 'medewerkers en leidinggevenden ondersteunen bij een leven lang leren'. Met een scherp oog voor de belangen van de organisatie heeft Mieke tal van organisaties ondersteund bij het ontwikkelen van instrumenten om de kwaliteit van het medewerkers optimaal te kunnen behouden en te verbeteren. Essentieel in de werkwijze van Mieke is de waarde van medewerkers voor de organisatie zichtbaar te maken en te erkennen. Zo voelen en worden medewerkers gezien en gewaardeerd.


Essentieel

Steeds weer moeten medewerkers en leidinggevenden in zichzelf blijven investeren, om zo op de juiste werkplek te kunnen komen. Voor organisaties is het essentieel dat personeel zich blijft ontwikkelen om de veranderingen vanuit de maatschappij, politiek en de markt voor te zijn, om goed kwalitatief en gemotiveerd personeel te hebben dat dagelijks in staat is de gevraagde prestaties te leveren.

Verandermanagement


Expertise

De expertise van Mieke ligt vooral bij de implementatie van genomen besluiten. Voor haar zijn vragen als: ‘hoe gaan we de nieuwe richting of strategie van de organisatie handen en voeten geven?’ of ‘hoe zorg je ervoor dat managers en medewerkers werkelijk hierin meegaan zodanig dat het proces onomkeerbaar is?’ aanleiding om enthousiast, respectvol én grensverleggend aan de slag te gaan. Het enthousiasme werkt aanstekelijk; het respect laat mensen in hun waarde en door grensverleggend te denken en te werken, worden zowel managers als medewerkers uitgedaagd om de ‘veranderstap’ te durven zetten.


Aanpak

Haar aanpak kenmerkt zich bovenal door een zeer praktische insteek en een sterk ontwikkeld kostenbewustzijn. De combinatie met een rationele blik maakt dat zij zich snel de cultuur van de organisatie eigen maakt. Humor, als laatste, zorgt voor acceptatie in de organisatie.

Coaching & Leertrajecten


Samenwerking

De ontwikkeling van mensen is wat Mieke drijft om te coachen en leertrajecten vorm te geven. Afhankelijk van de problematiek ontwikkelt Mieke een leerweg; met daarin coaching ‘on the job’ en theoretische onderbouwing. Het gaat altijd om het vak van de medewerker(s), leidinggevende(n) en de context. Dus houding, gedrag, vaardigheden en kennis van de medewerker(s) en de specifieke kenmerken van de organisatie, zoals de strategie, de doelen, de stijl van leidinggeven, gewenste resultaten en het team. Indien nodig schakelt ze hierbij andere professionals in.


Ontdekken

Iedere keer weer als Mieke een nieuwe coachee ontmoet is ze hartstikke nieuwsgierig. Wat is de vraag? En wat nog meer? En is er nog meer? Ook met coachen houdt ze ervan op meerdere manieren naar een probleem te kijken, mensen te stimuleren te zoeken naar antwoorden, waarschijnlijk zijn er ook verschillende oplossingen; die manier van werken hoort bij de aanpak van Mieke.
Precies dé belemmering ontdekken en hoe die weg te nemen is een kunst die Mieke beheerst waardoor klanten vaak verbaasd over zichzelf maar ook tevreden een coachingstraject afsluiten.
Coachen is voor Mieke de ultieme vorm om managers en medewerkers zelfsturend te maken. Het gaat om inzicht krijgen in eigen intenties en handelen; wat is al aanwezig en wat moet nog geleerd worden?


Coaching

Zij maakt bij coaching gebruik van situaties uit de werkpraktijk van de coachee en theoretische kennis (boeken, artikelen etc.). Daardoor is voor de coachee de theorie van het geleerde ook na het coachingstraject nog terug te vinden. De borging wordt hierdoor versterkt.
Op zoek naar een nieuwe baan? Inmiddels heeft Mieke honderden medewerkers ondersteund bij deze specifieke loopbaanvraag. Naast individuele coaching is Mieke ervaren in teamcoaching zowel om onderlinge samenwerking te verbeteren en te versterken als om gezamenlijk te leren.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Mail mij

 info@miekesteenbergen.nl