Coaching

Iedere keer weer als ik een nieuwe coachee ontmoet ben ik hartstikke nieuwsgierig. Wat is de vraag? En wat nog meer? En is er nog meer? Ook met coachen houd ik ervan op meerdere manieren naar een probleem te kijken, mensen te stimuleren om op zoek te gaan naar hun eigen antwoorden.

Precies dié belemmering ontdekken die in de weg staat is een kunst die ik uitstekend beheers. Met regelmaat verbazen coachees zich over zichzelf.

Coachen is de ultieme vorm om managers en medewerkers regie terug te geven. Het gaat om inzicht krijgen in eigen intenties en handelen; wat is al aanwezig en wat moet nog worden geleerd?

Ik maak bij coaching gebruik van situaties uit de werkpraktijk en van theoretische kennis uit boeken en artikelen. Ik rijk coachees de relevante literatuur aan zodat wat ze leren in de gesprekken ook thuis terug kunnen vinden. Dat versterkt de borging van het geleerde.

Loopbaaancoaching

Op zoek naar een nieuwe baan? Inmiddels heb ik honderden medewerkers ondersteund bij deze specifieke loopbaanvraag.

Teamcoaching

Ik ben een ervaren teamcoach zowel om onderlinge samenwerking te verbeteren en te versterken als om gezamenlijk te leren. Ook teams met onderlinge conflicten en of met problemen in de samenwerking begeleid ik geregeld.