HOE PAKKEN WIJ HET AAN?

Elk vraagstuk, groot, klein, complex of eenvoudig, begint bij vragen stellen. Wij kijken en luisteren en vragen door. Aan de hand van ons Plooihuis komen we tot een goede diagnose. Dit vormt het startpunt om mens en/of organisatie (nog) beter te maken. Dat kan grootschalig en op individueel niveau. Als ervaren organisatieadviseurs leveren bij voorkeur maatwerk. We doen wat nodig is om het vraagstuk op te lossen.

 

ANALYSE EN DIAGNOSE

We gebruiken het Plooihuis om naar vraagstukken te kijken die gaan over de processen in een organisatie. Voor individuen en team analyse gebruiken we de TMA, talent en motivatieanalyse. Voor leidinggevende hebben we een hulpmiddel ontwikkeld om de medewerkers te kunnen coachen. Met dit model coachend leidingeven kunnen leidinggevende snel beoordelen welke coachstijl effectief is bij hun medewerkers. Wij dragen deze kennis graag over en trainen medewerkers om met deze instrumenten te kunnen werken.

Indien nodig ontwerpen we nieuwe werkprocessen, zetten wij instrumenten in en coachen en trainen wij management en medewerkers.

 

We geven de regie terug – verbinden ons met het resultaat – staan voor kwaliteit – borgen het geheel  – en zijn achterwacht totdat continuïteit is verzekerd.